Магазин на бул. Янко Сакъзов № 30

ALIM2592

Магазин за промишлени стоки, находящ се на адрес: гр. София, р-н Оборище бул. Янко Сакъзов № 30 –  собственост  на Сити Марк ООД , дизайн – арх. Теодора Джерманова, реализация 2008 г.

Информация

    • Teкстова Информация