Организационна структура и управление

Управленският екип на “Сити Марк” ООД се състои от двамата собственици, които с образованието и натрупания търговски и професионален опит успешно ръководят бизнес процесите в дружеството. Фирмата разполага с лоялен и високо квалифициран персонал. За да обслужва своята динамична дейност дружеството е привлякло и създало екип от специалисти, притежаващи широка гама от умения.

Мениджмънт

Христо Киров – управител

арх. Теодора Джерманова – управител

 

Организационна структура

  • Отдел “Административен и връзки с обществеността”
  • Отдел “Проектантско-консултантска дейност”
  • Отдел “Финансово и правно осигуряване”
  • Отдел ”Инвеститорски констрол в строителството”
  • Отдел “Недвижими имоти”
  • Отдел “Фирмена сигурност и охрана”