Кратък профил

circle-slide-1

Фирма “Сити Марк” ООД е създадена през 1992 година и в основния й предмет на дейност е заложено менажирането на инвестиционни проекти и управлението на активи. Ние даваме живот на идеи, включващи в себе си разностранни задачи, които обхващат пълния цикъл от рационалното начало, през проекта и изграждането до реализацията и последващото управление.

От месец ноември 2000 година “Сити Мрак” ООД обособи ново звено: проучване, проектиране и консултантска дейност, съпътстващи основната дейност на компанията. Създаването и организирането на проектанстко-консултантско бюро обедини и доразви идеята за инвестиране в собствени обекти, тяхната реконструкция и последващото им отдаване под наем.