За нас

circle-slide-1Кратък профил

Фирма “Сити Марк” ООД е създадена през 1992 година и в основния й предмет на дейност е заложено менажирането на инвестиционни проекти и управлението на активи. Ние даваме живот на идеи, включващи в себе си разностранни задачи, които обхващат пълния цикъл от рационалното начало, през проекта и изграждането до реализацията и последващото управление.

От месец ноември 2000 година “Сити Мрак” ООД обособи ново звено: Проучване, проектиране и консултантска дейност, съпътстващи основната дейност на компанията. Създаването и организирането на проектанстко-консултантско бюро обедини и доразви идеята за инвестиране в собствени обекти, тяхната реконструкция и последващото им отдаване под наем.

Стратегия

Фирма “СИТИ МАРК” ООД има за основен приоритет управлението и развитието на фирмената собственост. Отдаването под наем на недвижими имоти има по-особен аспект за нас, тъй като от една страна притежаваме стратегически разположени обекти, които сами менажираме, а от друга страна са многобройните агенции за недвижими имоти. Наше предимство е собствеността върху обектите и тяхното местоположение, гъвкавостта в сроковете и наемните цени, които можем да постигнем при договаряне на индивидуалните наемни условия с всеки потенциален наемател.

Краткосрочни цели

В краткосрочен и средносрочен план усилията ни са насочени към придобиване на нови активи, отремонтиране и отдаване под наем на новозакупените обекти и парцели.

Дългосрочни цели

В дългосрочен план се стремим да насочим инвестициите си в поректи, които ще носят полза не само на фирмата ни, но ще бъдат и от обществено значение.

Дейности

  • Управление на активи

“СИТИ МАРК” ООД има за основен приоритет управлението и развитието на фирмената собственост, като една от целите й в бъдеще е закупуване на нови активи, тяхното реконструиране, развитие и експлоатация.

  • Проектно финансиране и инвестиции в недвижими имоти

Фирмата се ангажира главно с финансиране на собствени проекти и инвестиране в обекти, които биха допринесли както за развитието на фирмената дейност, така и за облагородяване на социалната среда и биха били обществено полезни.

  • Проектантско – консултантска дейност

Първоначално фирмата обособява това звено главно за обслужване на собствени нужди, но постепенно развива тази дейност, доказва високо качество на предлаганите услуги и получава поръчки от различни инвеститори.

 

Организационна структура и управление

Управленският екип на “Сити Марк” ООД се състои от двамата собственици, които с образованието и натрупания търговски и професионален опит успешно ръководят бизнес процесите в дружеството. Фирмата разполага с лоялен и високо квалифициран персонал. За да обслужва своята динамична дейност дружеството е привлякло и създало екип от специалисти, притежаващи широка гама от умения.

Мениджмънт

Христо Киров – управител

арх. Теодора Джерманова – управител

Организационна структура

  • Отдел “Административен и връзки с обществеността”
  • Отдел “Проектантско-консултантска дейност”
  • Отдел “Финансово и правно осигуряване”
  • Отдел ”Инвеститорски констрол в строителството”
  • Отдел “Недвижими имоти”
  • Отдел “Фирмена сигурност и охрана”