Стратегия

Фирма “СИТИ МАРК” ООД има за основен приоритет управлението и развитието на  фирмената собственост. Отдаването под наем на недвижими имоти има по-особен аспект за нас, тъй като от една страна притежаваме стратегически разположени обекти, които сами менажираме, а от друга страна са многобройните агенции за недвижими имоти. Наше предимство е собствеността върху обектите и тяхното местоположение, гъвкавостта в сроковете и наемните цени, които можем да постигнем при договаряне на индивидуалните наемни условия с всеки потенциален наемател.

Краткосрочни цели

В краткосрочен и средносрочен план усилията ни са насочени към придобиване на нови активи, отремонтиране и отдаване под наем на новозакупените обекти и парцели.
Възнамеряваме да разширим дейността си чрез проектиране и строителство на жилищни сгради, център за обществено обслужване, жилищно-търговски комплекс, център за продажба на строителни материали, строителна техника и окомплектовка.

Дългосрочни цели

В дългосрочен план се стремим да насочим инвестициите си в поректи, които ще носят полза не само на фирмата ни, но ще бъдат и от обществено значение.