Жилищно-административна сграда на ул. Костур№ 4

kostur-4

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ОФОРМЯНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН АНСАМБЪЛ.

Проектът третира дострояване на съществуваща жилищна сграда, строена около 1920 г. характерна най-вече с добре пропорционираната си асиметрична фасада, подчертана с отделни архитектурни елементи (купол, капандура, ротонда и др.) .

Проектира се симетрична композиция от фоайе и нова /огледална на съществуващата/сграда, като по този начин се дава завършеност на архитектурната идея.

Влизането е централно в просторно фоайе, което е връзката между съществуващата и новата сграда. То е покрито със стъклен купол и е отворено по цялата височина и на трите нива. В него е развита симетрична двураменнна стълба, която дава връзка между отделните нива. Оформят се и три галерии с поглед към общото пространство на фоайето.
В двете сгради се разполагат административен и жилищен тракт. Под входното фоайе се проектира басейн със скромни размери.
Фасадата придобива завършеност и запомнящ се архитектурен облик.
Обединяващата роля на стъкления купол и представителното входно фоайе придават изискан завършек на този архитектурен анасамбъл.

Проектант: арх.Теодора Джерманова

Информация