Short Profile

Фирма “Сити Марк” ООД е създадена през 1992 година и в основния й предмет на дейност е заложено менажирането на инвестиционни проекти и управлението на активи. Ние даваме живот на идеи, включващи в себе си разностранни задачи, които обхващат пълния цикъл от рационалното начало, през проекта и изграждането до реализацията и последващото управление.